„Renascences“ neboli renesance znamená obnovení a obrodu.

Renesance je synonymem pro všestrannost.

Všestrannost vede k pochopení podstaty a souvislostí.

Všestrannost spolu se specializací je cestou k cíli.

Renascences pro Vaši firmu

Vám pomůže:
  • Skloubit dlouhodobé cíle s těmi krátkodobými.
  • Vybudovat pevné základy, na kterých se může firma dále rozvíjet.
  • Propojit kreativní a efektivní marketing...

Studio „Renascences“ se zabývá marketingovým poradenstvím zaměřeným zejména na strategické řízení a komunikaci značky včetně exekuce navržených řešení, zahrnující např. plánování a organizaci reklamních kampaní, vývoj grafických návrhů, webových stránek, koordinaci agentur a komunikaci s obchodním týmem.

Kontakt

Simona Zemanová
www.renascences.eu
info@renascences.eu
tel.: +420 603 803 718